Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1-KONU VE KAPSAM VE TANIMI, TELİF HAKKI

 1. İşbu sözleşmenin konusu ve kapsamı Üye’nin “kuru temizleme hizmeti, halı yıkama hizmeti, lostra hizmeti, mite temizliği hizmeti ya da çamaşır yıkma hizmeti” (bundan sonra “Dry İşlem” olarak kullanılacaktır), bununla birlikte muhtelif sayıda ürünün (bundan sonra “Ekipman” olarak anılacaktır) satılması unsurlarının bir seferlik satın alımı ya da ön ödemeli hizmet bakiye kartı satın alımını, kullanımını, siparişini, teslimini ve ödeme şekillerini içerir.
 2. Söz konusu hizmetler dâhilinde Dry İşlem’in, Dryapp tarafından Üye’ye satışı hakkında Üye’nin sipariş formunda belirtmiş olduğu adresten alma ve adrese bırakma veya adreste mite temizliği konularını detaylandırıp, bu hususlara ait esas ve şartları düzenler.
 3. com.tr’de yer alan her türlü metin, resim, grafik, kullanıcı arabirimi, görsel arabirim, fotoğraf, ticari marka, logo, ses, müzik, artwork ve bilgisayar kodunun (İşbu sözleşmede bundan sonra Kapsam olarak anılacaktır.) mülkiyeti, kontrolü veya lisansı, söz konusu içeriğin tasarımı, yapısı, seçimi, koordinasyonu, ifadesi, "görünüm ve yapısı" ve düzenlemesi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Dryapp'e veya Dryapp ilgili malzemelerin lisansını veren üçüncü şahıslara aittir ve ticari takdim şekli, telif hakkı, patent ve ticari marka kanunları, çeşitli diğer fikri mülkiyet hakları ve rekabet yasaları ile korunmaktadır.
 4. Kapsam ile ilgili hiçbir unsur Dryapp’in önceden açık ve yazılı izni olmadan, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, yüklenemez, gösterilemez, sergilenemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, herhangi bir şekilde başka bir bilgisayar, sunucu Web sitesi veya diğer yayın veya dağıtım ortamına veya herhangi bir ticari girişim için iletilemez veya dağıtılamaz.
 5. Kapsam ile ilgili her konu, Dryapp.com.tr’de bulunan ve sadece müşterilerin kullanımı için indirilmeye açık bırakılan alanlar kimse tarafından ticari amaçla kullanılamaz.
 6. com.tr'nin herhangi bir kısmına veya herhangi içeriğe erişmek, elde etmek, kopyalamak veya izlemek için veya Dryapp.com.tr'nin veya herhangi bir içeriğin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde çoğaltmak veya atlamak, Dryapp.com.tr vasıtasıyla kasıtlı olarak verilmeyen herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla, "deep-link" "page-scrape", "robot", "spider" veya diğer bir otomatik cihaz, program, algoritma veya metodoloji, veya bunlara benzer ya da eşdeğer manuel prosesler kullanamazsınız. Dryapp bu tür faaliyetleri engelleme hakkını saklı tutar.
 7. com.tr'nin herhangi bir bölümüne veya Dryapp.com.tr ile bağlantılı diğer sistem veya ağlara, Dryapp sunucusuna, Dryapp.com.tr üzerinde veya Dryapp.com.tr vasıtasıyla sunulan herhangi bir servise, hacking, şifre "avcılığı" veya diğer meşru olmayan yollarla yetkisiz bir şekilde erişmeye kalkışamazsınız.
 8. com.tr'nin veya Dryapp.com.tr'ye bağlı herhangi bir ağın savunmasızlığını inceleyemez, tarayamaz veya test edemez, Dryapp.com.tr veya Dryapp.com.tr 'ye bağlı herhangi bir ağ üzerindeki güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal edemezsiniz. Dryapp.com.tr 'nin herhangi bir diğer kullanıcısı veya ziyaretçisi ya da Dryapp.com.tr’nin başka bir müşterisine ait bilgileri, size ait olmayan herhangi bir Dryapp.com.tr hesabı dahil olmak üzere, kaynağına kadar takip edemez veya takip etme girişiminde bulunamazsınız. Dryapp.com.tr'yi veya Dryapp.com.tr üzerinde veya Dryapp.com.tr vasıtasıyla verilen herhangi bir servisi veya bilgiyi, Dryapp.com.tr tarafından belirtildiği şekilde kendi bilgileriniz hariç kişisel bilgiler de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere açıklamak amacıyla kullanamazsınız. Dryapp.com.tr'nin ya da Dryapp.com.tr’nin sistem veya ağlarına, Dryapp.com.tr 'ye veya Dryapp.com.tr'ye bağlı herhangi bir sistem ya da şebekenin altyapısına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren her türlü aksiyondan kaçınmanız gerekmektedir. Dryapp.com.tr'nin veya Dryapp.com.tr üzerinde yürütülen herhangi bir işlemin doğru çalışmasını veya Dryapp.com.tr'nin başka bir şahıs tarafından güvenli kullanımını etkileyebilecek herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. Dryapp.com.tr üzerinde veya Dryapp.com.tr vasıtasıyla ya da Dryapp.com.tr üzerinden sunulan herhangi bir servis aracılığıyla Dryapp.com.tr’ye gönderdiğiniz mesaj veya iletinin kaynağını saklamak amacıyla taklit başlıklar veya tanımlayıcılar kullanamazsınız. Başka biri gibi veya başka birini temsil ediyor gibi davranamaz veya başka bir şahıs veya kuruluşu taklit edemezsiniz. Dryapp.com.tr 'yi veya herhangi bir içeriği kanuni olmayan veya işbu Kullanım Kuralları'nda yasaklanan bir amaç için veya herhangi bir yasa dışı faaliyet ya da Dryapp.com.tr'inn veya başkalarının haklarını ihlal eden başka bir faaliyetin yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanamazsınız.

2.SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

 1. Üye, almak istediği Dry İşlem ürünlerini veya Ekipman seçerek onay ekranına geldiğinde, Üye ekranda sunulan Dry İşlem’lerin veya Ekipman’ların toplam fiyatlarıyla ilgili bilgilendirilir. Bu bilgilendirme dâhilinde Üye, internet sitesi üzerinden veya mobil uygulama içerisinde kredi kartı ile ödemeyi, kapı da sipariş tesliminde kredi kartı ile veya peşin olarak ödeme yapabilir ya da sipariş onay ekranında ön ödemeli hizmet bakiye kartı ile önceden hesabında bulunan bakiyeden düşüm metodu ile ödeme yapabilir.
 2. ÜYE’nin satın aldığı Dry İşlem’lerin veya Ekipman’ın faturası, sisteme tanımlanan elektronik posta adresine gönderilecektir.
 3. Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

3.DRYAPP ÜYELİK SİSTEMİ

 1. Dryapp üyesi kendisinin belirleyeceği bir 'kullanıcı adı' ve 'şifre’ye’ sahip olacaktır.
 2. 'Kullanıcı adı' üyeye özeldir ve aynı 'kullanıcı adı' iki farklı üyeye verilmez.
 3. 'Şifre' sadece kullanıcı tarafından bilinir. Üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamıyla üyenin sorumluluğundadır. Dryapp, şifre kullanımından doğacak problemlerden sorumlu değildir.
 4. Dryapp, kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü kişi ve tüzel kişiler ile paylaşmaz.
 5. Dryapp, üyenin telefon numarasını, hizmet kalitesinin artırılması ile ilgili olarak Dryapp’in anlaşmalı kurumu ile paylaşabilir.
 6. Üyenin, Dryapp üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir.
 7. Gel-al-temizle-getir sisteminde alt limit 20 TL’lidr.
 8. Dryapp tarafından Üye’lere sunulan promosyonlar birleştirilemez, ek indirimlerle kullanılamaz.
 9. Ekipman alımında eğer Ekipman Dryişlem ile birlikte alınmış ise sipariş alt limiti bulunmamaktadır. Eğer sadece Ekipman alımı yapılmakta ise alt limit 50 TL’dir.

 

4.ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Üye, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu taahhüt eder. Bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından (örneğin şifre unutulması gibi durumlarda) doğabilecek zararların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve bu durumda üyeliğinin sona erebileceğini kabul eder.
 2. Üye, Dryapp tarafından verilen servislerin ve kullanımına açılan yazılımların telif hakkının Dryapp’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 3. Üye, Dryapp servislerini kullandığında paylaştığı şahsi fikir, düşünce, ifadelerin ve Dryapp ortamına eklediği dosyaların ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, Dryapp’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.
 4. Dryapp’da sunulan hizmetlere Dryapp tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Dryapp’un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 5. Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Dryapp’un sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 6. Üye, ahlak dışı, ırkçı, tehdit edici ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi kabul ve taahhüt eder.
 7. Ortama eklenebilecek yazışma, konu başlıkları, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, ahlaka aykırı, ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, kabul ve taahhüt eder.
 8. Üye, Dryapp’un servisleri kullanılarak elde edilen kayıtların veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile rızası dâhilinde olduğunu, bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Dryapp’dan tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 9. Dryapp’den izin almadan Dryapp servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.
 10. Üye, Dryapp’in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde Dryapp'in gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 11. Dryapp’un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, kabul ve taahhüt eder.
 12. Üye, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, 'kullanıcı' adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 13. Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
 14. Üye her ne sebepten olursa olsun, Dryapp personeline ahlaka aykırı, aşağılayıcı, hakaret içeren bir tutum sergileyemez.
 15. Üye, servis ile ilgili, teslim veya alım noktasını etkileyen yollarda oluşan aşırı trafik ya da yol kapatılmalarında, servis saatlerinde yaşanan gecikmelerinde Dryapp’i sorumlu tutamaz.
 16. Üye, teslim veya alımda Dryapp saha personeli tarafından aranabileceğini, belirlenen adreste olup olmadığının teyidinin alınabileceğini kabul eder.
 17. Üye, belirttiği adreste, belirttiği saatte bulunmadığı taktirde, saha ekibinin işlerinin aksamaması için, adreste bekleme yapamayacağını kabul eder ve saha ekibinin belirttiği adrese aynı gün içinde tekrar gelememesi durumunda, şikayette bulunamayacağını kabul eder.
 18. Üyenin verdiği sipariş ile ilgili, üyeye e-posta bildirimi gelmemesi durumunda siparişin geçerliliğini sorgulamak için musterihizmetleri@dryapp.com.tr adresine ya da çağrı merkezine bilgi vermelidir.
 19. Görüş, yorum ve diğer ileti, fotoğraf veya videolar ( birlikte "Kullanıcı İçeriği" olarak anılacaktır ), verilen Kullanıcı İçeriği iş bu Kullanım Kuralları'na ve Yorum Kurallarımıza uygun olarak sunulduğu takdirde kabul edilmektedir.

5.DRYAPP’E VERİLEN YETKİLER

 1. Dryapp herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 2. Dryapp’un, sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 3. Kullanıcı adı ve şifresi Dryapp tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.
 4. Dryapp’un tüm alanları doldurmuş olan üyelerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan üyelerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
 5. Dryapp, üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Dryapp sorumlu tutulamaz.
 6. Dryapp, kendi ürettiği ve/veya satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 7. Dryapp, üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya bunları site içerisinde Dryapp tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde üye, Dryapp’dan hiçbir telif ücreti talep edemez.
 8. Dryapp’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Dryapp’dadır. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Dryapp, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
 9. Dryapp, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Dryapp’in sorumlu olmadığını kabul eder.
 10. Dryapp, ortaya çıkabilecek teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
 11. Dryapp, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir. Dryapp ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
 12. Üye’nin verdiği siparişler, temizleme ofisine teslim edildiğinde, Dry İşlem’ler yetkilisi verilen ürünün siparişte verilen ürün grubunda olmadığı tespitini yapıp değişiklik yapabilir. Ürün fiyatları bu değişiklikten etkilenir.
 13. Fiyatlara vergi dâhildir ama vergi oranlarında bir değişiklik olması durumunda fiyatlar değişecektir.
 14. Üye Dry İşlem’ler için verdiği ürünleri 3 ay içinde almazsa, üyenin verdiği bu ürünler bağışlanmak üzere işleme alınır.
 15. Dyrişlem veya Ekipman, Üye’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Dryapp sorumlu tutulamaz.

6.ÜRÜN İADESİ

Online kredi kartı ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere, ücret iadesi aşağıdaki şartların varlığı halinde yapılmaktadır:

 

 1. Siparişin bayiye iletilmediği, siparişin bayiye iletilmiş olup da bayi tarafından siparişin alınmaya gidilmediği veya siparişi teslim alınan ürünlere yapılan işlemler sonunda, üye tarafından istenmiş ancak bayi tarafından uygulanmamış işlemler (leke çıkmaması, ütü yapılmaması vs.) olması hallerinde üyenin talebi üzerine yapılan iptal durumunda;
 2. Kullanıcının adresinin Dryapp’in servis bölgeleri dışında olması nedeniyle yapılan iptal durumunda;
 3. Bayiye sipariş iletilememesi nedeniyle yapılan iptal durumunda;
 4. Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle bayinin onayının alınmasının akabinde yapılan iptal durumunda
 5. Sipariş edilen ürünün alımının ve teslimatının gecikmesi durumunda bayinin onayı üzerine yapılan iptal durumunda.
 6. Online kredi kartı dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, Dryapp’in bünyesinde bulundurduğu bayiler tarafından yapılmaktadır. Dryapp, bayiler tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Ancak Dryapp olası anlaşmazlıklarda bayi ve kullanıcının sorunlarını ve mağduriyetlerini çözmek için aracılık yapabilir.
 7. Dry İşlem’ler sonucu ürünün kalitesini beğenmeyen ÜYE, 24 saat içerisinde ürünün üzerindeki etiketi sökmeden tekrar Dry İşlem talep edebilir.
 8. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.
 9. Üye Ekipman alımı yaptığında, satın alınan ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.
 10. Üye’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda ,alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:  Müşterimiz ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı  bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Üye’nin kredi kartına  iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Üye’nin satış iptaline kadar  ödemiş olduğu taksit tutarları ,eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra , iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 

7.KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN KULLANIMLARIN SINIRLANDIRILMASI

 1. Üye’ler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

8.DRYAPP KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

 1. Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Dryapp'un defter kayıtlarıyla bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten Dryapp kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.DRYAPP KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

 1. Dryapp tarafından yapılan ürün alımı ve teslimatı sürecinde, üye sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu ürünler kesinlikle başka bir yerden alınmayacak ve bırakılmayacaktır

10.UYGULANACAK HÜKMLER

 1. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesaire) uygulanacaktır.

 

11.YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

 1. İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

12.YÜRÜRLÜK

 1. Üye kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

 

13.FESİH

 1. Dryapp, dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

 

14.VERGİ VE HARÇLAR

Sözleşme süresince her ne nam altında olursa olsun bu sözleşme çerçevesinde verilen hizmetler veya yapılan ödemelerle ilgili olarak halen uygulanmakta olan vergilerde, uygulanabilecek ve resmi makamlar tarafından Dryapp’e yüklenecek üretim, satış veya imtiyaza ilişkin vergi, resim ve sair mükellefiyetler bu sözleşme ile diğer ücretlere ek olarak Üye’ye fatura edilir. Bu vecibeyi ÜYE kabul ve taahhüt eder.