Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

  1. KULLANIM KOŞULLARI

  www.dryapp.com.tr alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.dryapp.com.tr.tr internet sitesini (bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Portal"ı kullanmaktan vazgeçiniz.

   

  1.1. İşbu “Portal”ın sahibi “Kemankeş Mh. Kemankeş Cad. Sağlık Han No:67 Kat: 2/B Karaköy-Beyoğlu-İSTANBUL” adresinde mukim BD İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ GAYRİMENKUL ORG. OTO. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca "Dryapp" olarak anılacaktır) ’dir. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “DRYAPP” tarafından sağlanmaktadır.

  1.2. "DRYAPP" işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerliolacaktır. “PORTAL” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve "DRYAPP" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

  1. TANIMLAR

  “Portal”: www.dryapp.com.tr.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “DRYAPP”nin “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.

   

  “Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

   

  “Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

   

  “Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “DRYAPP” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “DRYAPP” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “DRYAPP” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

   

  "Üyelik Sözleşmesi": “Portal”da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

   

  "DRYAPP Üyelik Hesabı": “Üye”nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "DRYAPP"ye talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

   

  “DRYAPP Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “DRYAPP” tarafından sunulan uygulamalardır. "DRYAPP", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

   

  “İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

   

  "DRYAPP Arayüzü" : DRYAPP ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "DRYAPP Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “DRYAPP”e ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

   

  DRYAPP Veritabanı” : “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “DRYAPP”ye ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

  1. DRYAPP HİZMETLERİ

  3.1. "DRYAPP", "Üye"ler tarafından "DRYAPP Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle "DRYAPP Veritabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

   

  3.2. "DRYAPP", “Portal” içerisinde "Kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

   

  3.3. "DRYAPP", “Portal” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

   

  3.4. "DRYAPP", “Portal” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Portal” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "DRYAPP", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

  1. DRYAPP PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

  4.1. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “DRYAPP”nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

   

  4.2. “Portal”, "Üye"ler tarafından "DRYAPP Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "DRYAPP", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “DRYAPP”nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “DRYAPP”nin hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

   

  4.3. "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

   

  4.4. "Kullanıcı"lar “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "DRYAPP"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

   

  4.5. "Kullanıcı"lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "DRYAPP"nin amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

   

  4.6. "DRYAPP", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "DRYAPP" aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Dryapp.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, DRYAPP’in işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.

   

  4.7. DRYAPP, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının DRYAPP’e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

   

  4.8. “Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "DRYAPP"in “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "DRYAPP’in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

   

  4.9. “DRYAPP”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “DRYAPP Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “DRYAPP” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “DRYAPP” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "DRYAPP’in talep, dava ve takip hakları saklıdır.

   

  4.10. "Portal"ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, "Portal"ın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve "Portal"daki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "DRYAPP"nin her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “DRYAPP”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

   

  4.11. “Portal”da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “DRYAPP”nin sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  Bu “Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla "DRYAPP Veritabanı", "DRYAPP Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "DRYAPP"nin telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) "DRYAPP"ye ait ve/veya "DRYAPP" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, "DRYAPP" hizmetlerini, "DRYAPP" bilgilerini ve "DRYAPP"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "DRYAPP"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "DRYAPP" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "DRYAPP"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde "DRYAPP" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "DRYAPP"; "DRYAPP" hizmetleri, "DRYAPP" bilgileri, "DRYAPP" telif haklarına tabi çalışmaları, "DRYAPP" ticari markaları, "DRYAPP" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. dryapp.com.tr’de yer alan her türlü metin, resim, grafik, kullanıcı arabirimi, görsel arabirim, fotoğraf, ticari marka, logo, ses, müzik, artwork ve bilgisayar kodunun (İşbu sözleşmede bundan sonra Kapsam olarak anılacaktır.) mülkiyeti, kontrolü veya lisansı, söz konusu içeriğin tasarımı, yapısı, seçimi, koordinasyonu, ifadesi, "görünüm ve yapısı" ve düzenlemesi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Dryapp'e veya Dryapp ilgili malzemelerin lisansını veren üçüncü şahıslara aittir ve ticari takdim şekli, telif hakkı, patent ve ticari marka kanunları, çeşitli diğer fikri mülkiyet hakları ve rekabet yasaları ile korunmaktadır. Kapsam ile ilgili hiçbir unsur Dryapp’in önceden açık ve yazılı izni olmadan, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, yüklenemez, gösterilemez, sergilenemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, herhangi bir şekilde başka bir bilgisayar, sunucu Web sitesi veya diğer yayın veya dağıtım ortamına veya herhangi bir ticari girişim için iletilemez veya dağıtılamaz. Kapsam ile ilgili her konu, Dryapp.com.tr’de bulunan ve sadece müşterilerin kullanımı için indirilmeye açık bırakılan alanlar kimse tarafından ticari amaçla kullanılamaz. Dryapp.com.tr'nin herhangi bir kısmına veya herhangi içeriğe erişmek, elde etmek, kopyalamak veya izlemek için veya Dryapp.com.tr'nin veya herhangi bir içeriğin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde çoğaltmak veya atlamak, Dryapp.com.tr vasıtasıyla kasıtlı olarak verilmeyen herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla, "deep-link" "page-scrape", "robot", "spider" veya diğer bir otomatik cihaz, program, algoritma veya metodoloji, veya bunlara benzer ya da eşdeğer manuel prosesler kullanamazsınız. Dryapp bu tür faaliyetleri engelleme hakkını saklı tutar. Dryapp.com.tr'nin herhangi bir bölümüne veya Dryapp.com.tr ile bağlantılı diğer sistem veya ağlara, Dryapp sunucusuna, Dryapp.com.tr üzerinde veya Dryapp.com.tr vasıtasıyla sunulan herhangi bir servise, hacking, şifre "avcılığı" veya diğer meşru olmayan yollarla yetkisiz bir şekilde erişmeye kalkışamazsınız. Dryapp.com.tr'nin veya Dryapp.com.tr'ye bağlı herhangi bir ağın savunmasızlığını inceleyemez, tarayamaz veya test edemez, Dryapp.com.tr veya Dryapp.com.tr 'ye bağlı herhangi bir ağ üzerindeki güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal edemezsiniz. Dryapp.com.tr 'nin herhangi bir diğer kullanıcısı veya ziyaretçisi ya da Dryapp.com.tr’nin başka bir müşterisine ait bilgileri, size ait olmayan herhangi bir Dryapp.com.tr hesabı dahil olmak üzere, kaynağına kadar takip edemez veya takip etme girişiminde bulunamazsınız. Dryapp.com.tr'yi veya Dryapp.com.tr üzerinde veya Dryapp.com.tr vasıtasıyla verilen herhangi bir servisi veya bilgiyi, Dryapp.com.tr tarafından belirtildiği şekilde kendi bilgileriniz hariç kişisel bilgiler de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere açıklamak amacıyla kullanamazsınız. Dryapp.com.tr'nin ya da Dryapp.com.tr’nin sistem veya ağlarına, Dryapp.com.tr 'ye veya Dryapp.com.tr'ye bağlı herhangi bir sistem ya da şebekenin altyapısına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren her türlü aksiyondan kaçınmanız gerekmektedir. Dryapp.com.tr'nin veya Dryapp.com.tr üzerinde yürütülen herhangi bir işlemin doğru çalışmasını veya Dryapp.com.tr'nin başka bir şahıs tarafından güvenli kullanımını etkileyebilecek herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. Dryapp.com.tr üzerinde veya Dryapp.com.tr vasıtasıyla ya da Dryapp.com.tr üzerinden sunulan herhangi bir servis aracılığıyla Dryapp.com.tr’ye gönderdiğiniz mesaj veya iletinin kaynağını saklamak amacıyla taklit başlıklar veya tanımlayıcılar kullanamazsınız. Başka biri gibi veya başka birini temsil ediyor gibi davranamaz veya başka bir şahıs veya kuruluşu taklit edemezsiniz. Dryapp.com.tr 'yi veya herhangi bir içeriği kanuni olmayan veya işbu Kullanım Kuralları'nda yasaklanan bir amaç için veya herhangi bir yasa dışı faaliyet ya da Dryapp.com.tr'inn veya başkalarının haklarını ihlal eden başka bir faaliyetin yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanamazsınız.

  1. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

  "DRYAPP", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

  1. MÜCBİR SEBEPLER

  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "DRYAPP"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "DRYAPP"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

  1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

  İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. YÜRÜRLÜK ve KABUL

  İşbu "Kullanım Koşulları" "DRYAPP" tarafından “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.